Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół dawnego wójtostwa i mury miejskie

Pierwsza wzmianka o wójtostwie w Głuchołazach pochodzi z 1428 r., gdy uległo ono zniszczeniu wraz z miastem w wyniku najazdu husytów. W świetle badań początek budowy siedziby wójta możemy datować na 1 połowę XIV wieku, gdy wzniesiono ją razem z murami miejskimi. Ważniejsza przebudowa przypada na wiek XV, w wyniku której powstało trzykondygnacyjne, trójskrzydłowe reprezentacyjne założenie otaczające brukowany dziedziniec ze studnią. W 1623 r. budynek wójtostwa nabył zakon jezuitów, który adaptował go na potrzeby szkoły. Po pożarze w 1834 r. zasypano studnię, wyburzono północne skrzydło, obniżono skrzydło zachodnie, a także zmieniono układ dachów. W latach 2014-2015 przeprowadzono odbudowę dziedzińca, któremu przywrócono brukowaną nawierzchnię. Odtworzono położoną w centrum studnię, oraz odsłonięto i wyeksponowano przyziemia murów, nieistniejącego już północnego skrzydła wójtostwa. Głuchołaski zespół jest jednym z dwóch zachowanych obecnie budynków wójtostw na Śląsku.

DSC_0272.jpeg

Wersja XML